Sterilen

Vi har grundige steriliseringsrutiner på klinikken. Taisa og Kim har ansvar for dette. Det tas jevnlige sporekontroller som sendes til Rikshospitalets steriliseringskontroll – det har aldri forekommet negative funn. Det er 4 klinikkrom som alle har nytt og moderne utstyr. Vi benytter bare materialer og apparatur av høyeste kvalitet.