Honorar/trygd

Priser / trygd for tannlegespesialist i Oslo

En behandling hos tannlegespesialist kan vare fra 1 til 5 år og kostnadene kan variere fra ca. kr. 6000.- til kr. 50.000. Helfo vil gi støtte til pasienter under 20 år ut i fra offentlig takst av «rimelig forsvarlig behandling» hos tannlegespesialist.

Størrelsen på tilskuddet bestemmes av hvor «alvorlig» bittfeilen er:

For å kunne gi et prisoverslag må vi og din tannlegespesialist først se pasienten i en konsultasjon. Dette gjelder både barn og voksne pasienter. På alle tannhelsetjenester, også kjeveortopedisk behandling er det fri prisfastsettelse. Offentlige takster fastsettes av Helsedepartementet og Helfo regner ut refusjonen til pasienten på grunnlag av disse. De offentlige takstene har ikke alltid blitt regulert i takt med pris og kostnadsutvikling. Derfor har nå kjeveortopedene (både private og offentlige) egne priser som ligger høyere og pasientene må betale dette mellomlegget selv. Våre priser ligger også over de offentlige takstene som trygderefusjonen beregnes utifra.

Helfostøtte for behandling hos tannlegespesialist

Stønaden varieier fra 40% til 100% av offentlig takst avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er.

  • Gr. A -100% : Svært sjeldent. Kun store bittfeil som krever kjeveoperasjon i tillegg til tannregulering. Også leppe/ganespalter faller inn i denne gruppen
  • Gr. B -75%: Store bittfeil, f.eks . kryss-bitt, overbitt 9 mm, underbitt, retinerte hjørnetenner og manglende anlegg for fortenner.
  • Gr.C -40%: Moderate bittfeil (den vanligste gruppen). Eksempel er plassmangel og skjevstilling av tenner samt moderate overbitt og dype bitt.
  • Gr.D – 0: Mindre bittfeil som er mest av kosmetisk art.

Søskenmoderasjon:

Dersom pasienten har søsken som tidligere har fått kjeveortopedisk behandling vil refusjonen i Gr.B øke til 90% og i Gr. C øke til 60%. Behandlingen hos tannlegespesialist må starte opp senest det året pasienten fyller 20 år for å få økonomisk støtte fra trygden. I spesielle tilfeller vil også voksne kunne få støtte fra folketrygden til tannregulering. For pasienter som trenger operasjon i tillegg til tannregulering, gjelder heller ikke 20 års grensen. Etter en konsultasjon vil kjeveortopeden kunne gi et nøyaktig behandlings- og prisoverslag.

Egenandelen for en slik konsultasjon hos spesialist hos tannlegespesialist hos oss, inkludert nødvendig OPG-røntgenbilde er:

For barn under 20 år: kr. 640.-

For voksne / pas over 20 år: kr. 1280.-

Ikke vær redd for å ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om priser for tannlegespesialist.