Henvisning

Henvisning

Barnas bittutvikling vurderes av skoletannlegen/tannpleieren og barna henvises derfra til spesialist.

Husk å ta med skriftlig HELFO-godkjent henvisning fra offentlig tannklinikk på konsultasjon. Den må ikke være eldre enn 1 år gammel.

Dette er nødvendig for at pasienten/barnet skal få trygdekasserefusjon.

Det er viktig at ikke pasientene henvises for sent for at den beste mulige behandling skal kunne tilbys. Dersom en bittfeil behandles i rett tid, kan man ofte kunne utnytte veksten på en gunstig måte og ved det oppnå et godt resultat.

Det er også lettere å unngå trekking av permanente tenner dersom behandling settes igang i tide. Det er sjelden at bittfeil er noe barna «vokser av seg», og dessverre mer vanlig at de forverrer seg med årene.

Det er særlig ved store overbitt og kryss-bitt at vi ønsker å sette igang med behandlig tidlig.

Vanligvis vil en kjeveortopedisk behandling av barn ta fra 1.5 til 3 år. Vi vil alltid prøve å begrense behandlingstiden mest mulig, men ønsker heller ikke å avslutte før vi har oppnådd et fullverdig resultat av optimal kvalitet.

For informasjon om behandlingsalternativer henviser vi til vår spesialistforenings nettsider