Behandlinger

Nattbøyle

Bøyle brukes ofte for å skaffe plass til blivende tenner og for å kunne redusere overbitt. På denne måten vil vi kunne unngå å trekke permanente tenner. Bøylen festes til båndet på 6-års-jekselene. Tannpleier vil gi dere grundig opplæring i dette. Den skal benyttes om natten eller opptil 12 timer /døgn. Dette varierer fra pasient til pasient også i løpet av behandlingen hos den enkelte. 

Tennene blir ofte litt ømme de første dagene etter at man har begynt med bøyle. Vi anbefaler derfor en forsiktig start og gradivs opptrapping de første ukene. Det er vanlig at jekslene som bøylen festes til er litt ømme om morgen. Dette viser jo at apparatet virker.

Kraften på nakkestroppen justeres på kontoret hos oss. Dere skal aldri selv stramme denne strikken. Det er viktig at bøylen er med på ALLE besøk, slik at vi kan justere og kontrollere den.