Behandlinger

Avtagbar tannregulering

Avtagbar tannregulering kalles vanligvis plate eller gombehandling, og kan benyttes på enkelte bittfeil hos de yngste pasientene.

Kryssbitt og inverterte fortenner er eksempel på bittfeil som kan korrigeres tidlig med plater. Gombehandling anbefales også av og til for å styre kjevens vekst ved de store overbittene.

Det er oftes nødvending med senere behandling av fast tannregulering i tillegg.